Nederland en de Bio Industrie

Aan het eind van de jaren ’40 werd het een streven van de Nederlandse regering om voedsel goedkoop voor iedereen verkrijgbaar te laten zijn. In de jaren ’50 begon het echter duidelijk te worden dat de toenmalige vorm van veeteelt insufficiënt was en dat groei en intensivering van bedrijven onvermijdelijk was om aan de, door de welvaart toegenomen, vraag naar vlees te voldoen. De intensieve veehouderij oftewel de bio-industrie was geboren. De Nederlandse regering was van mening dat het met de landbouw en veehouderij net zo moest verlopen als in andere industrieën. Mechanisatie op boerderijen werd dus volop gestimuleerd. De kleine bedrijven werden geliquideerd of gecumuleerd in grote industrieën.

Aan het eind van de jaren vijftig werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht waardoor er een grotere afzetmarkt voor landbouw en vee producten ontstond. Schaalvergroting, mechanisatie, rationalisatie en specialisatie waren de kernpunten in deze tijd. Zo werden er regeringsmedewerkers op uitgestuurd om boeren te overreden van de zogenaamde noodzaak van schaalvergroting. Het devies van die tijd werd arbeidsrationalisatie, er moest in zo min mogelijke tijd zo veel mogelijk geproduceerd worden. De Nederlandse regering liet onderzoek doen naar hoe de landbouw en veehouderij moest worden veranderd om de productie zo veel mogelijk te kunnen vergroten. Er werden proefboerderijen opgericht waar wetenschappers studies en testen deden naar bijvoorbeeld het vergroten van het aantal biggen dat een zeug op jaarbasis kon werpen. Deze proefboerderijen bestaan vandaag de dag nog steeds.

Er volgen de jaren daarop veel grote veranderingen binnen de veehouderij en de landbouw in Nederland. Na elders inspiratie op te hebben gedaan vindt de regering het economisch efficiënter om in Nederland een zogeheten “batterijsysteem” in te voeren. Kippen kunnen voortaan gehouden worden in kleine hokken op roosters. Daarna waren de varkens aan de beurt, ook zij kregen roostervloeren en zeugen werden voortaan aan de ketting vastgelegd. Dit om meer opbrengst per oppervlakte te genereren met gebruik van zo min mogelijk menselijke arbeid. Boeren kregen te horen dat als ze niet meededen aan de ‘onontkoombare groei’ ze het niet zouden gaan redden. Als ze wilden overleven, moesten ze maar mee werken. Alles stond in het teken van de economische vooruitgang, aan het welzijn van het dier werd nimmer gedacht.

Dieren worden in de bio-industrie als product gezien, er moet zo veel en zo snel mogelijk geproduceerd worden. Op arbeidskracht, grond en energie moet dus worden bezuinigd. Dieren worden binnen, in minimale ruimtes gehouden. De meeste verrichtingen in het proces, van het fokken tot en met de slacht, worden gedaan met behulp van geautomatiseerde machines zoals kuikensorteerders, melkrobotten, lopende banden, kuikenvegers, slachtmachines enz. Om te voorkomen dat de dieren elkaar schade toebrengen door onderlinge agressie – opgewekt door frustratie en verveling – worden de dieren afgestemd op hun omgeving. Tanden, lellen, snavels, staarten en hoorns worden zonder enige vorm van verdoving afgeknipt, getrokken of zelfs weggebrand.

De levensduur van de dieren wordt aangepast, dieren worden speciaal doorgefokt op snelle groei. Hierdoor wordt het mogelijk steeds maar meer dieren per jaar te slachten. Door deze extreem snelle groei krijgt het dier veel last van gezondheidsproblemen. Menig dier haalt de slachtleeftijd niet, maar dat wordt als economisch aanvaardbaar beschouwd.

Verontrustend is het gebruik van grote hoeveelheden antibiotica. Medicijnen komen de boeren goed van pas, want ze werken zowel groeibevorderend als virus remmend. Naar schatting wordt er jaarlijks in de Nederlandse veesector 400.000 kilogram antibiotica gebruikt. Deze antibiotica komt in het eindproduct, en op die manier uiteindelijk dus ook bij de consument op zijn bord terecht.

Ook het voer van de dieren wordt kunstmatig samengesteld om een zo snel mogelijke groei te bevorderen. Goedkope grondstoffen worden uit Derde wereldlanden geïmporteerd om een zo ‘efficiënt’ mogelijk voer te construeren. Derde wereld landen raken zo een groot deel van hun landbouw oppervlakte kwijt aan niet het voeden van de eigen bevolking, maar aan het produceren van diervoeder voor een zo goedkoop mogelijke prijs.

In Zuid-Europese landen is het mogelijk om de dieren enkele centen goedkoper te laten slachten, veel dieren worden voor die paar centen besparing op vaak gruwelijke transporten naar het buitenland gezet. Dagenlang zitten ze opgesloten in de hitte of de kou, verdrukt en zonder enige vorm van voedsel of water.

Als bij de geboorte blijkt dat een dier niet genoeg op zal kunnen brengen, wordt het dier per direct afgemaakt. Alles staat enkel nog in het teken van winstmaximalisatie. In de huidige wetgeving wordt dan ook niet meer over dieren gesproken, maar over producten en kilo’s per vierkante meter.

 

Enkele voorbeelden van de grove dierenmishandeling die plaats vinden binnen de Bio Industrie:

Kuikens

Tienduizenden mest- of vleeskuikens worden bij elkaar in een stal gegooid. In het begin hebben ze nog wel enige ruimte om ‘rond te lopen’, maar kuikens groeien snel, de beperkte ruimte die ze hadden is dan ook binnen een mum van tijd compleet weg. Als de kuikens zes weken oud zijn, zijn ze ‘rijp’ voor de slacht. Zogeheten kippenvangers grijpen de kuikens en proppen ze in kratten. Dit gebeurt zo hardhandig dat vele kuikens bot- en vleugelbreuken oplopen bij dit proces. Als de krat gesloten wordt zitten veel van de kuikens vaak met een pootje of vleugel tussen de klep van het krat en de krat zelf. De kratten met kuikens worden in vrachtwagens geladen en op transport gezet. In het slachthuis aangekomen worden de kuikens gelost op een lopende band. Deze lopende band brengt ze naar een plek waar ze handmatig met hun pootjes in haken op de kop opgehangen worden. De kuikens gaan met hun kop door een bad dat onder stroom staat, de sterkte van deze stroomstoot is zeer laag, waardoor vele dieren niet voldoende worden verdoofd. Vervolgens worden de kuikens langs een ronddraaiend mes geleid, waar hun hals wordt doorgesneden. Als de hals van een kuiken niet voldoende doorgesneden is wordt het ‘werk’ handmatig afgemaakt.

Kalveren

Hoewel in Nederland wetgeving is dat verbiedt om kalveren in kisten te houden, zijn hun leefomstandigheden echt niet veel verbeterd ten opzichte van de oude omstandigheden. Kistkalveren worden na hun geboorte in een kist geplaatst, waarin ze zo min mogelijk kunnen bewegen. Dit zodat de kalveren zo min mogelijk spierweefsel aan kunnen maken. Het kalf drinkt nooit melk bij de eigen moeder, maar krijgt twee keer per dag een emmertje kunstmelk. De kunstmelk bevat weinig ijzer, een voedingsstof die nodig is om de gezondheid van het kalf te garanderen. Doordat de kalveren te weinig ijzer binnenkrijgen, krijgen ze last van bloedarmoede. Door deze bloedarmoede wordt hun vlees niet rood maar blijft het wit. Omdat dit witte vlees meer geld opbrengt worden deze kalveren expres ziek gemaakt.

Eenden

Eenden worden opgesloten in individuele kooien en ganzen worden opgesloten in kleine gezamenlijke ruimtes. Ze krijgen twee (eenden) of drie (ganzen) keer per dag een 30 centimeter lange trechterbuis in hun strot geduwd, waar het dier door middel van een maalsysteem tot 1 kilo maïspap in de maag gebracht krijgt. Er is nog een andere manier van voeren waarbij enkele malen per dag via een keelbuis met luchtdruk deegballetjes gedrenkt in melk of olijfolie, of met graan en vet in de maag van het dier ‘geschoten’ worden. Daarnaast krijgen de ganzen en eenden gezouten drinkwater zodat de dorst opgewekt wordt. Door al deze ingrepen wordt het mogelijk gemaakt dat de lever een abnormale groei doormaakt.

Dit zijn slechts enkele schrijnende verhalen over hoe dieren misbruikt en mishandeld worden door de bio industrie, ieder dier heeft zo zijn eigen lijdensweg. Het moge duidelijk zijn dat de manier waarop er met dieren wordt omgegaan in onze huidige maatschappij, met recht onmenselijk genoemd kan worden. De mate van pijn, stress en gruwelijkheden die een dier moet doorstaan zijn ongelofelijk en niet in woorden te vatten.

 

Overproductie

Door de vele maatregelen die worden toegepast in de bio-industrie is Nederland het meest veedichte land ter wereld geworden. Jaarlijks worden er ongeveer 450.000.000 dieren ‘geproduceerd’ in de Nederlandse bio-industrie. Nederland exporteert daarvan dagelijks 1.000.000 stuks pluimvee en per week 20.000 levende varkens en 60.000 biggen. Per jaar verlaten ongeveer 5.200.000 landbouwhuisdieren levend Nederland om elders aan hun einde te komen.

Het Nederlandse bedrijfsleven geeft op jaarbasis circa 250.000.000 Euro uit voor promotie van de Nederlandse landbouwexport, dit bedrag is het hoogste in de EU. Dit exorbitante bedrag is logisch te verklaren als je de miljoenen winst ziet die deze bedrijven per jaar maken. Nederland is een van de grootste exportlanden van vlees ter wereld en daarmee dus een van de grootste dierenmishandelaars ter wereld.

 

Slacht

Het moge duidelijk zijn dat de slacht van de dieren een immens groot leed en enorme hoeveelheden stress bij de dieren veroorzaken. De zogenaamde verdovingen die ze krijgen zijn over het algemeen zwaar insufficiënt wat ervoor zorgt dat de meeste dieren mentaal geheel bewust hun dood tegemoet moeten lopen, worden gesleept of worden geleidt. Ruimtes bedekt met bloed, ruikend naar de dood waar velen van hun niet eens direct zullen overlijden. Er komen de laatste tijd ook steeds vaker beelden naar buiten dat de laatste levende momenten van de dieren gevuld zijn met dwang, kwellingen en pesterijen door hun moordenaars.

Ook komen er de laatste tijd veel verhalen naar buiten omtrent misstanden wat betreft hygiëne en dergelijke in de slachthuizen. Door de alsmaar toenemende werkdruk en snelheid waarmee gewerkt moet worden, gaan zaken als hygiëne en veiligheid als eerste de deur uit.

 

Milieu

Naast het niet te onderschatten enorme dierenleed dat de bio industrie veroorzaakt trekt het ook een zware wissel op het milieu. Niet enkel de enorme mestoverschotten ook de co2 uitstoot zijn een uit de kluiten gewassen probleem geworden. Niemand lijkt hier een passende oplossing voor te weten. Terwijl de enige oplossing zo simpel is; weg met de bio industrie!

De grootste oorzaak van de vernietiging van tropisch regenwoud overal ter wereld is de massale productie van soja en mais. 94% van deze productie is bedoeld als veevoer. Terwijl de bio industrie steeds massaler wordt en steeds meer dieren moet gaan behelzen zal de productie van soja en mais met deze toename mee moeten gaan wat zal resulteren in nog meer vernietiging van onze aardse schatten ten behoeve van de geneugten, genotzucht en vleesverslaving van de massa’s en de winstmaximalisatie.

De bio industrie veroorzaakt enorme hoeveelheden co2 en draagt er massaal aan bij dat er steeds meer van het regenwoud, de longen van de aarde, wordt weg gekapt. Het kan niet anders dan dat als we op deze manier doorgaan we op een niet te stoppen natuur en milieuramp afstevenen.

 

Conclusie

Pas sinds de laatste decennia is het de trend geworden zo veel en zo vaak mogelijk vlees te eten. Dit werd ooit gezien als onlosmakelijk verbonden met status, iemand die arm is kon zich immers niet dagelijks vlees veroorloven. Echter is nu door de bio industrie het leven van dieren zo weinig waard geworden dat je voor een paar centen al aan vlees kunt komen. Het ongebreidelde vlees vreten is een uitwas van het kapitalisme. Dieren als nummer of product en mensen enkel als domme blinde consument.

Wij moeten niet bijdragen aan dit dierenleed! Als je vlees/vis/kip eet, koop dan verantwoord! Voor die paar centen meer, zorg je in ieder geval ervoor dat je niet mede verantwoordelijk en dus mede schuldig bent aan dit extensieve dierenleed! Of nog beter wordt vegetariër!

Als je het niet voor de dieren wil doen, doe het dan voor jezelf! De hoeveelheid antibiotica, stresshormonen en straks met het ttip verdrag groeihormonen en ggo’s is het gewoon NIET gezond om op dagelijkse basis vlees/vis/kip te eten. Vergiftig je lichaam hier dus ook niet mee.

 

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s