Ongekende wreedheid: Dierproeven

Al eeuwenlang worden er voor allerlei onderzoeksdoeleinden de meest uiteenlopende dieren misbruikt. Vele miljoenen dieren zijn al slachtoffer geworden van de soms buitengewoon wrede proeven. Voor vele van deze proeven is het maar de vraag of ze ook maar enig nut hebben. Nu is het wel zo dat dierproeven in het verleden hebben geholpen bij het ontwikkelen van verscheidene medicijnen en vaccins. Het is alleen de vraag of het heden ten dage nog nodig is om gebruik te maken van dierproeven?

Reptielen, fretten, katten, geiten, apen, honden, paarden, schapen, amfibieën, runderen, cavia’s, hamsters, konijnen, varkens, vissen, vogels, ratten en muizen. Dit zijn allemaal dieren die iedere dag in Nederland verscheidene soorten proeven moeten doorstaan. In totaal worden er op jaarbasis zo’n 600.000 dieren misbruikt voor dierproeven in Nederland alleen al.

Het belangrijkste doel van dierproeven is over het algemeen genomen; medisch onderzoek. Voor deze onderzoeken worden de dieren willens en wetens geïnfecteerd met allerlei ziektes zoals hepatitis of hiv. Er worden ook dierproeven gedaan naar allerlei andere zaken zoals de giftigheid van (ingrediënten van) schoonmaakmiddelen. Ook bijv. psychologiestudenten doen de meest absurde testen met dieren. Bij sommige van deze bizarre testen worden dieren bewust verslaafd gemaakt aan bepaalde substanties. Bestudeert wordt dan hoe de dieren reageren na lange onthouding, plotseling stopzetten van de substantie of op overdosissen. Je vraagt je dan toch af wat voor nut dit lijden heeft?

Steeds vaker wordt er ook gebruik gemaakt van genetisch gemanipuleerde dieren voor medisch-biologisch onderzoek. Op deze manier probeert men bij dieren nieuwe eigenschappen te creëren of juist bepaalde eigenschappen te elimineren. Aangezien dieren vele verschillen met mensen kennen probeert men de dieren meer op mensen te laten lijken. Onderzoekers proberen het “perfecte” proefdier te creëren door middel van de dieren eindeloos te kruisen en te selecteren op de betreffende ziektes die ze willen onderzoeken. Via constante inteelt ontstaan zo dieren die zeldzame ziektes of afwijkingen met zich meedragen.

Aangezien we de afgelopen decennia steeds meer geleerd hebben over erfelijk materiaal is het voor onderzoekers nu ook mogelijk om erfelijke eigenschappen van mensen direct bij dieren “in te bouwen”. Zo hebben ze dieren ontwikkeld met “ingebouwde” ziektes die normaal alleen bij mensen voor komen. Alle veranderingen in het DNA die ze invoeren bij de dieren is permanent, al hun nakomelingen zullen dezelfde afwijking met zich meedragen. De voorstanders van genetische manipulatie zeggen dat hierdoor uiteindelijk minder proefdieren nodig zullen gaan zijn, de dieren hebben dan automatisch het te onderzoeken stukje erfelijk materiaal al in zich bij geboorte. Men vergeet daarbij wel te vermelden dat alvorens de “perfecte proefdieren” gecreëerd zijn dat eerst miljoenen dierenlevens kost. Per jaar worden er meer dan 300.000 dieren genetisch gemanipuleerd voor onderzoeken. Minder dan een kwart van deze dieren wordt ook echt voor onderzoek gebruikt de andere drie kwart worden direct gedood, omdat ze geen verder “nut” hebben, niet het geschikte gen met zich meedragen of niet helemaal aan de eisen voldoen.

De meeste dieren die aan de dierproeven onderhevig zijn worden na afloop van de proef waar ze voor misbruikt zijn gedood, dit wordt bijvoorbeeld gedaan om te kijken wat voor effect de proef op hun organen heeft gehad. Sommige dieren hebben het ““geluk”” dat ze “hergebruikt” kunnen worden voor nog een tweede of misschien wel een derde proef, maar bij de meeste dieren is dit niet het geval. Nu gebruiken de voorstanders van dierproeven altijd het argument van de zogenaamde “humane eindpunten”. Dieren die bijvoorbeeld in de proef een tumor krijgen of een ziekte die dodelijk zal zijn worden dan al gedood als de symptomen nog niet zo heftig zijn. Daarmee zou de dieren veel leed bespaard blijven. Het probleem is dat dit natuurlijk alleen gebeurt als het niet nadelig voor het onderzoek is. Als het voor de onderzoekers belangrijk is om de dieren te zien wegkwijnen en verteren door ziektes die bij mensen als afschuwelijk worden beschouwd dan zullen zij dit gewoon doen.

Bij dierproeven worden de dieren als object beschouwt, dit soort regels als de humane eindpunten is voor onderzoekers en bedrijven gemakkelijk te omzeilen en alleen bedoelt om de gemoederen te sussen onder de tegenstanders van dierproeven.

Natuurlijk is het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in bepaalde ziektes zodat er misschien een medicijn of vaccin voor te ontwikkelen is. Het is alleen absurd dat er derhalve zo ontzettend veel dieren moeten lijden. Er zijn tegenwoordig vele alternatieven beschikbaar voor dierproeven zoals het gebruik van cellen die in een reageerbuis levend worden gehouden, stamcellen, gisten, bacteriën of (in combinatie met) computersimulaties. Het is belachelijk om te denken dat als er geen proefdieren meer gebruikt zouden worden dat men dan bijvoorbeeld niet meer verder zou kunnen met de ontwikkeling van een medicijn tegen kanker. Vooruitgang in onderzoek hoeft niet overeenkomstig te zijn met dierenleed.

Helaas vinden bedrijven en regeringen het niet nodig om dit soort veranderingen door te voeren. Tot op heden wordt er veel meer geld geïnvesteerd in dierproeven, op jaarbasis zo’n 500 miljoen euro, dan dat er geld geïnvesteerd wordt naar het zoeken van alternatieven voor dierproeven, op jaarbasis zo’n 3,5 miljoen euro.

De Nederlandse regering zou best iets kunnen veranderen aan de situatie waarin de proefdieren verkeren. De overheid zou bijvoorbeeld een wet aan kunnen nemen die de dierproeven aan banden legt. (Maar dan wel een wet die niet zo gemakkelijk te omzeilen is door bedrijven en onderzoekers.) Waarom doet onze overheid dit dan niet? Natuurlijk zijn er wel politieke partijen die tegen dierproeven zijn, maar zij vormen de minderheid in ons huidig politiek systeem. Ook ligt Nederland aan de leiband van de EU en hebben wij ons te voegen naar wat de EU beslist. Als Nederland een invoerverbod in zou stellen op producten die op dieren getest zijn, worden we teruggefloten door de Brusselse waakhond. Dit zou oneerlijke concurrentie zijn voor de vele bedrijven die wel gebruik maken van dierproeven. Natuurlijk is het ook dat er heel veel geld omgaat in de industrieën die gebruik maken van dierproeven.

En zo zien we maar weer dat het belang van het dier ondergeschikt is aan het kapitaal. Gelukkig komen er steeds meer protesten tegen dierproeven. Steeds meer mensen gaan inzien dat het met de technologieën die we heden ten dage tot onze beschikking hebben, het niet meer noodzakelijk is dieren te misbruiken voor allerlei (onzinnige) onderzoeken. Daarom wordt het tijd dat er zo snel mogelijk een eind komt aan dit wrede en onnodige dierenleed!

 

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s