De waanzin van de consumptiemaatschappij

We leven in een consumptie gerichte maatschappij, waarin alles de “perfecte” kleur, de “perfecte” geur, het “perfecte” uiterlijk etc. moet hebben. Onze maatschappij is verwend en staat totaal niet meer in contact met de echte realiteit; de natuur en onze natuur. Alles wordt met behulp van de zogenaamde (Westerse) “perfectie standaard” beoordeeld.

 

Voedsel?

Een stuk groente dat bij de oogst niet aan de “perfecte” maatstaven lijkt te voldoen wordt bij voorbaat al afgeschreven en doorgaans weggegooid, terwijl er dus met de groente zelf in principe niks mis is, het voldoet enkel niet aan de gewenste uiterlijke maatstaven. Voedsel ziet er realistisch gezien nu eenmaal niet altijd zo uit als dat wij het in de supermarkt (willen) kopen. Ook aan alle voorverpakte waren in de supermarkt zijn eigenlijk wel additieven toegevoegd, ik hoop dat, dat de meeste mensen toch wel bekend is, maar de meeste mensen weten niet dat er ook aan onze groenten en fruit in de supermarkt vaak nog additieven worden toegevoegd. Een laagje schellak bijvoorbeeld voor een mooie glans aan de sinaasappels. Ethrel-A dat in de tomaten gespoten wordt zodat ze onrijper geplukt kunnen worden. Water dat in de groenten en in het vlees en gevogelte wordt ingespoten om maar een hoger verkoop gewicht te verkrijgen.

Tegenwoordig is veel van ons voedsel bewerkt met de zogeheten e-nummers. De EU staat niet toe dat er op homeopatische producten aangegeven staat waar ze goed/beneficiair voor zijn, echter de goorste rotzooi wordt als e-nummer aan ons voedsel toegevoegd. Hier een lijstje met de ergste en goorste rotzooi die ze aan ons voedsel toevoegen en wat wij onwetend als we (willen) zijn zo naar binnen werken:

E385 EDTA
Risico’s: overgeven, diarree, buikkrampen, verstoring bloedstolling, bloed in urine.
EDTA is een voedingszuur en synthetische remmer om metaalhoudende moleculen in te kapselen. Dit additief is bijzonder gevaarlijk, omdat het veel gebruikt en daardoor dus ook veel geconsumeerd wordt.

E 432 POLYOXYETHYLEEN-20-SORBITAAN
Risico’s: huidreacties, darmstoornissen, infecties van de urinewegen, gewichtstoename, nierstenen, gezwellen en een verminderde opname van ijzer wat bij proefdieren levercirrose veroorzaakt.
E 432 is een emulgator, stabilisator en synthetisch hulpmiddel. Dit additief is als sinds de jaren vijftig omstreden. Het zou stoffen kunnen bevatten die giftig zijn, zoals ijzeroxide van dioxaan en ethyleenglycol. Analyses zijn al in 1956 aangevraagd om te bepalen of dit additief kankerverwekkend is. De resultaten hiervan zijn nog altijd niet bekend.

E 460 MICROKRISTALIJNE CELLULOSE
Risico’s: kankerverwekkend.
E 460 is een verdikkingsmiddel, vulmiddel en hulpmiddel voor additieven. Dit is een wit poeder dat vrijkomt bij de productie van katoen. Het wordt ook gebruikt bij lak en vernis, bij de productie van rubber en bij de behandeling van lakens en stoffen. Sinds 1961 hebben twee wetenschappers dit additief aangemerkt en aangemeld als kankerverwekkend, maar het is nog altijd toegestaan. Het is niet afbreekbaar en kan door de darmwand dringen en in het bloed terechtkomen.

E 461 METHYCELLULOSE
Risico’s: verminderde werking van de nieren, verminderde opname van voedingsstoffen en verhoogd risico op verstopping van de dikke darm.
E 461 is een emulgator, stabilisator en verdikkingsmiddel; via chemische processen gemaakt uit houtsnippers.

E 621 MONONATRIUMGLUTAMAAT (MSG)
Risico’s: kan de neuronen in de hersenen aantasten.
E 621 is een synthetische smaakversterker die helaas aan duizenden levensmiddelen wordt toegevoegd. Het is een neurotoxisch additief dat het vermogen heeft om de neuronen in de hersenen aan te tasten. Het is erg lastig om dit additief te vermijden omdat het in bijna alle behandelde voedingsmiddelen wordt aangetroffen.

E 640 GLYCINE
Risico’: vergroot kans op onvruchtbaarheid, kan de weerstand aantasten, zou groei kunnen remmen en de kans op overlijden zou vergroot kunnen worden.
E 640 is een smaakversterker en synthetisch hulpmiddel voor additieven die zout kunnen vervangen en de eetlust bevorderen. Sommige studies beschouwen dit additief als onschuldig, terwijl een ander rapport vermeldt dat dit additief de groei kan remmen en de kans op overlijden dan vergroten. De FDA (Food and Drug Administration) heeft een verbod op dit additief voorgesteld.

E 950 ACESULFAAM-K
Risico’s: Een Engelse analyse, maart 2005, beweert dat dit additief als kankerverwekkend geldt en gelieerd wordt aan het ontstaan van longtumoren, toename van cholesterolgehalte en leukemie.
E 950 is een synthetische, zoete smaakversterker; wel tweehonderd keer zoeter dan suiker. Het wordt sinds 1988 door de FDA (Food and Drug Administration) toegestaan, hoewel het niet grondig onderzocht is. Dit additief heeft een bittere nasmaak, waardoor het vaak in combinatie met aspartaam (E 951) wordt gebruikt.

E 951 ASPARTAAM
Zie E 950.
* ‘We citeren Dr. H.J. Roberts, een mondiale expert op het gebied van aspartaam: “Aspartaam is een waar vergif”. Het is een neurotoxisch product dat meer dan 92 ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Dit additief had nooit toegestaan mogen worden.’ (Uit: ‘Wat zit er in uw eten?’ – pag. 59 – Bouillon Uitgeverij – ISBN 9789077788288)

E 1520 PROPYLEENGLYCOL
Risico’s: blindheid, nieraandoeningen.
E 1520 is een hulpmiddel en oplosmiddel voor additieven dat in de kleurstof annato wordt verwerkt die in margarine, boter en vloeibare olie wordt gebruikt. Dit additief staat ook bekend onder de naam antivries. Bij proefdieren die het oraal toegediend kregen, zijn er werkelijk aandoeningen aan het zenuwstelsel geconstateerd. Dit additief heeft bij honden en katten bloedaandoeningen veroorzaakt en het is dus verboden om dit in hun voedsel te verwerken. Waarom is het dan nog altijd wel toegestaan voor onze levensmiddelen, cosmetica en medicijnen?

Er zijn maar weinig mensen die op de ingrediënten lijst kijken van de producten die ze kopen en als je zegt dat je dit wel doet wordt je voor gek versleten. Nu moet ik dan eerst wel zeggen dat naar blijkt de ingrediënten lijsten vaak niet schijnen te kloppen of onvolledig zijn. Mensen gaan er te makkelijk vanuit dat corporaties het beste met hen voor zouden hebben en dat anders de overheid wel een oogje in het zeil houdt. FOUT! Corporaties hebben enkel grotere winsten voor ogen en de overheid vaak enkel de belangen van de corporaties. Nergens maar dan ook nergens draait het om het welzijn van ons, het volk.

 

Waar blijft de opstand?

Heel Europa is in de uitverkoop. Onze natie en ons volk worden naar de klote geholpen, te grabbel gegooid en bijna niemand kan het wat schelen. De oogkleppen van het kapitalistisch materialisme zorgen ervoor dat mensen de werkelijkheid niet zien of niet willen zien. Brood en spelen, de kapitalistische elite maakt er gretig gebruik van en wij laten ons maar wat graag in de luren leggen. En als dat niet werkt zet de kapitalistische elite het volk wel tegen elkaar op; “divide et impera”. Alles om het volk maar af te leiden van de echte problemen.

Zolang het volk maar regelmatig nieuwe spullen kan kopen en een dak boven het hoofd heeft is het al snel goed. De rest interesseert mensen niet meer zolang ze maar kunnen kopen, kopen, kopen. Zo blijft men zich goed en onderdeel van de maatschappij voelen. Zodra dit niet meer werkt, komt er wel weer een bericht zoals dat omtrent zwarte piet en dat wij hem af zouden moeten schaffen in de media en men voelt het vuur even oplaaien, alsmede de (daar wel bij lijken te horende) polarisatie, zodat men even stoom kan afblazen. Dit lost echter helemaal niks van het echte daadwerkelijke probleem op, men heeft enkel het idee even iets te doen, daarna is het weer goed en gaan mensen weer op de oude voet verder.

 

Vooruitgang?

In de periode na de oorlog werd in Nederland de moderne, naar Amerikaans voorbeeld, consumptiemaatschappij geïntroduceerd. De toegenomen welvaart en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zorgden ervoor dat allerlei nieuwe industriële producten voor het oprapen lagen en daarmee oude ambachten langzaam maar zeker verdwenen. Die waren te arbeidsintensief, te kostbaar en te langzaam in de productie. De media heeft hier altijd een hele belangrijke rol in gespeeld. De meeste mensen lieten hun mening in eerste instantie door de radio en later door de tv, omtrent producten, de maatschappij, wereldbeeld, politiek en nog van alles en nog wat vertellen.

Maar was het voor de oorlog dan zoveel beter? Als je enkel naar het milieu kijkt was het vroeger wel degelijk beter. Er was immers minder vervuiling, er waren meer en gezondere bossen, vollere (vis) en gezondere oceanen, minder uitputting van de natuurlijke bronnen, minder gebruik van pesticiden en antibiotica enz. Onze technologische vooruitgang is dus niet enkel een zegen maar ook een vloek geweest. Oké we zijn nu overal sneller en hebben de keuze uit twintig producten van dezelfde soort (wel vaak van maar ongeveer 3 verschillende producenten), maar heeft dit ons leven echt zoveel beter gemaakt?

Natuurlijk is er wel wat te zeggen voor de vooruitgang, zoals medicatie, maar de meeste vooruitgang heeft ook een grote achteruitgang gekenmerkt. Vooruitgang; internet en daarmee de ongebreidelde informatie voorziening, achteruitgang; minder sociale contacten, minder gemeenschapszin en minder echte kennis. Vooruitgang; auto’s, vliegtuigen e.d. dus snelle en verdere verplaatsing, achteruitgang; veel vervuiling, het opmaken van natuurlijke bronnen. Vooruitgang; medicatie daardoor gezonder volk, achteruitgang; vergrijzing en overbevolking.

Onze westerse consumptiemaatschappij draait om het gelijk stellen van geluk aan consumeren en materiële bezittingen. Onze westerse maatschappij ontleent de afgelopen decennia voor een groot deel zijn sociale en persoonlijke identiteit aan bezit. De mens is echter niet van nature geneigd om dingen te willen bezitten, dit is iets dat in de laatste decennia pas een dergelijk grote rol is gaan spelen. In het begin van de vorige eeuw waren kinderen tevreden en meer dan gelukkig met een paar bureautjes, bankjes of iets dergelijks in de schuur waar ze mee schooltje konden spelen. Nu moeten kinderen op hun vierde al een Ipod, Ipad, Samsung smartphone, plasma tv met hd blu ray recorder op hun kamer hebben, maar zijn de kinderen van tegenwoordig nu echt dan zoveel gelukkiger dan de kinderen van toen? Dat valt zeer te betwijfelen. Mensen waren meer tevreden toen, nu heerst er enkel nog de mentaliteit meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer.

 

Onze huidige overconsumptie kent een aantal zeer grote gevaren:

 

De schade die het aan het milieu berokkent

Niet enkel op macroniveau is deze schade meer dan zichtbaar, ook op microniveau zou deze schade voor de meeste mensen wel zichtbaar moeten zijn. De vervuiling van onze straten, parken, zee, rivieren en bossen alleen al. De mensen die dit niet in willen zien, moeten eens een keer om zich heen kijken.

 

Vervreemding van onze oorsprong, erfgoed en cultuur

De mens is de afgelopen decennia steeds verder en verder vervreemd geraakt van zijn echte diepere behoeftes, en verworden tot een slaaf van door productieve krachten opgeroepen hebzucht, een slaaf van het geldfetisjisme van de kapitalistische elite. We zijn als passieve consument, onder druk van de consumptiemaatschappij, veranderd in een impulsieve bijna kinderlijke shopaholic die zich door reclames en loze beloftes laat verleiden. Van vervreemding is sprake wanneer de echte diepe natuurlijke behoeftes die bijdragen aan het persoonlijke welzijn verdrongen worden en ingeruild voor vluchtige, snel inwisselbare verlangens en zogenaamde behoeftes. Door de macht van het kapitalistische systeem zijn mensen zo vervreemd van hun echte diepe immateriële behoeftes dat ze deze vaak niet eens meer als zodanig herkennen bij zichzelf. Het kapitalistische systeem wordt draaiende gehouden doordat het mensen aanzet tot massaconsumptie en het mensen zich laat identificeren met consumptiegoederen (mensen laten hun identiteit afhangen van hun bezittingen), het creëert een “behoefte” waar het enkel zelf aan kan voldoen. Om aan deze gecreëerde behoefte te voldoen moet men werken, produceren en consumeren. Ergo het kapitalistische systeem houdt zichzelf in stand. Er wordt een behoefte gecreëerd, het product wordt door een consument gemaakt, de consument moet werken om aan de middelen te komen om het product te vergaren, er wordt weer een nieuwe behoefte gecreëerd, de consument maakt het product en zo blijft de cirkel doordraaien. Het kapitalistische systeem heeft vele wegen om ons een rookgordijn van een valse behoefte voor te spiegelen. Ze maken bijvoorbeeld ook gretig gebruik van acculturatie; het gegeven dat mensen verleid kunnen worden tot het kopen van producten door het bij een ander te zien. Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel, dat dit gras groener is geworden door een hoop onzin van de corporaties zien mensen veelal niet. Corporaties zullen systematisch altijd blijven proberen om irreële verlangens en behoeftes bij de consument op te wekken op de een of andere manier.

 

Versmalling van de persoonlijke en sociale identiteit

Overconsumptie kan tot vervreemding van behoeften leiden als alternatieve behoeften die meer echte welzijn opleveren verdrongen raken. De consumptiecultuur heeft de neiging bij mensen versterkt zichzelf boven anderen te plaatsen. Ik bezit meer dus ik ben meer. Consumeren is als een verslaving, zelfvergiftiging van de hoogste plank, een junk weet ook dondersgoed dat na zijn volgende shot hij enkel maar even gelukkig is en daarna enkel weer opnieuw op zoek moet naar zijn volgende fix. Zo is het met consumeren ook, mensen blijven enkel toewerken naar hun volgende shot, omdat het gebrachte geluk door het consumeren enkel van kortdurende aard is. Er is sprake van dwangmatige consumptie op wereldwijde schaal. Mensen worden steeds minder mensen maar steeds meer enkel consumenten. Onze samenleving ontbeert steeds meer iedere vorm van traditie of geloof, waardoor mensen hun identiteit steeds meer proberen te ontlenen aan andere zogenaamde netwerken van betekenis, waarbij consumptiegoederen een steeds belangrijkere rol spelen bij de vorming van iemands identiteit en het verkrijgen van sociale erkenning.

 

De ongelofelijke maatschappelijke verspilling

Consumptie draagt bij aan statusbevestiging. Men heeft het gevoel/idee om er bij te kunnen/moeten horen dat men aan een bepaalde norm moet voldoen. Zoals bij jongeren de norm is om merkkleding te hebben omdat ze anders vaak gepest/ buiten gesloten worden. Deze trend zet zich in meer of mindere mate voort in het verdere leven. Mensen zijn zo geobsedeerd met het verkrijgen van bepaalde luxegoederen dat ze daardoor de echt belangrijke dingen uit het oog verliezen. Ondanks wat reclames ons proberen te doen geloven staat de consument niet centraal. We zijn slechts ijdele toeschouwers geworden wachtend op het volgende nieuwe luxeproduct. Wat ons echter nooit en te nimmer de gewenste voldoening zal schenken of enkel voor korte duur. Echter om onze valse behoeftes te vervullen blijven we consumeren en steeds maar weer in datzelfde cirkeltje ronddraaien, enkel en alleen maar de zakken vullend van de kapitalistische elite. Samenlevingen hebben altijd gedraaid om symboliek, vroeger betekende dit geloof of gemeenschapszin, tegenwoordig betekent dit wat de reclames ons voorspiegelen. En iets dat vandaag in is, is morgen weer uit en aan “vervanging” toe.

 

Verschraling van de cultuur en de openbare ruimte

De overwaardering van bezittingen heeft geleid tot sociale onevenwichtigheid tussen de private en de publieke sector. We vergaren wel private rijkdom maar we creëren daardoor wel publieke armoede.

 

Aantasting van de sociale cohesie

Waar vroeger de sociale samenhang voortkwam uit eenzelfde culturele identiteit, oorsprong en geloof probeert de commercie deze samenhang over te nemen. Dit is vooral goed terug te zien in de opkomst van de subculturen, mensen vinden geen aansluiting meer in hun natuurlijke gemeenschap maar gaan deze zoeken in andere uitingen.

 

Te veel (zogenaamde) keuzevrijheid

Door grote fusies en overnames wordt de diversiteit van het aanbod in werkelijkheid juist kleiner. Door de grote, het aanbod en de daarbij horende “lagere prijzen” kunnen grote ketens de kleinere bedrijven de markt uit concurreren. De zogenaamde overweldigende grote hoeveelheid aan valse keuzes voorziet enkel in hedonistische genoegens.

 

Consumeren en commercie

Consumeren is heden ten dage het grootste goed geworden onder het plebs. Consumeren is bijna van een grotere waarde geworden dan enig ander behoefte. Consumeren gaat zelfs voor de toekomst van onze kinderen en de zorg voor onze ouderen. Als producent (arbeider), als consument of als beide , de hele wereld is direct en indirect onderhevig aan bezit, kapitaal.

 

Onze eigen Nederlandse cultuur, normen en waarden en identiteit worden ons afgenomen. Dit wordt vervangen door een homogene, individualistische, materialistische westerse wetgeving en massaconsumptiecultuur. De huidige consumptiecultuur is vooral het gevolg van de opkomst van de grote multinationals. De invloed van deze multinationals binnen het internationaal kapitalisme is de afgelopen decennia steeds forser toegenomen. Totdat we op het huidige punt zijn aanbeland waarbij er een soort totalitarisme van de commercie heerst. Overal ter wereld zijn dezelfde merken van deze multinationals doorgedrongen. Producten die vaak niet meer dan een merk zijn, geproduceerd voor een zo laag mogelijke kostprijs in een “derde wereld land” om maar zo groot mogelijke winsten te genereren. Mede dankzij het door de Wereldbank en het IMF ingegeven proces van privatisering en liberalisering, kunnen arbeiders in diezelfde derde wereld landen het door henzelf vervaardigde product voor misschien wel tien keer de kostprijs terug kopen.

De commercialisering heeft de wereld eentoniger gemaakt. Multinationals proberen steeds vaker om een lifestyle aan hun product te verbinden als vervanging van de traditionele kaders. De commercie heeft de kritiek op haar alomtegenwoordigheid ook al gekaapt en tot haar voordeel weten uit te buiten. Zo heb je tegenwoordig “non-conformistische” conformisten. Mensen die zich zogenaamd niet door de huidige commercie in laten pakken en dit laten zien door middel van massaproducten die overal ter wereld verkrijgbaar zijn, hooguit met een paar kleine aanpassingen per werelddeel voor oppervlakkige variatie. Ah de grote voordelen van de globalisering, nu kun je samen met alle mensen overal ter wereld zogenaamd “nonconformistisch” zijn ten bate van dezelfde multinationals als waar de mode aan onderhevig is. Uiteindelijk kan immers alles gecommodificeerd worden door de commercie. Zelfs vele anti producten de zogenaamde tegenhangers van de commercie zijn zelf onderdeel geworden van diezelfde commercie. De massa overheerst, terwijl paradoxaal individualiteit als hoogste goed wordt gepropageerd en geïndoctrineerd in onze hedendaagse westerse maatschappij.

 

Conclusie

We zitten gevangen in een, als we hier niet tegen in opstand komen, eeuwigdurende spiraal van produceren en consumeren met als enige winnaar het kapitalisme en zijn voorvechters. Niet alleen producten zijn inwisselbaar en makkelijk weg te gooien, mensen zijn dat ook geworden. Het gewone volk is tegenwoordig niet meer dan een makkelijk inwisselbare loonslaaf en consument voor de kapitalistische elite. We moeten onze ketenen afwerpen en ons niet langer laten gebruiken en misbruiken puur ten behoeve van het winstbejag van die kleine elite die de hele wereld beheerst en overheerst.

Koop lokaal! Koop ambachtelijk! Eet vers voedsel! Laat je niet verleiden door de commercie! Weg met de door het neoliberale kapitalistische systeem opgelegde slavernij! Terug naar onze oorsprong, onze natuur! Voor een beter, gelukkiger en voldaner leven!

 

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s