Het verzet roert zich in het Noorden

Sinds de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de jaren ´50 begon met het winnen van olie- en aardgas kwam het bedrijf al in opspraak wegens overlast en milieuvervuiling. Hoewel het bedrijf in het prille begin slechts rekening hield met een lichte bodemdaling door de gaswinning, kwam het later al snel tot de conclusie dat dit ook andere negatieve gevolgen zou hebben voor de bewoners van de winningsgebieden. Toen er in de jaren ´90 van de vorige eeuw de eerste aardbevingen werden gesignaleerd, werd er alles aan gedaan om dit in de doofpot te stoppen. Dit was niet verwonderlijk aangezien de gaswinning in die tijd per jaar enkele miljarden naar de rijksschatkist deed stromen. Ook toen ging winst schijnbaar al voor de mensen. Echter naarmate de aardbevingen steeds heviger werden en vaker plaats vonden, kon de NAM vanaf 1993 niet langer meer ontkennen dat zij de veroorzaker van deze aardschokken was. De gas- en oliewinning ging echter ondanks lokaal verzet nog gewoon door en nam zelfs in intensiteit toe. Nu de aardbevingen in hevigheid en frequentie op korte termijn zeer sterk toenemen, er veel schade aan de bezittingen van de lokale bewoners wordt aangericht en hun veiligheid steeds meer in het geding komt, neemt ook de weerstand en het protest tegen de NAM en de overheid in de Noordelijke provincies met de dag toe.

Een van de initiatieven die uit deze protesten ontstond was de Groninger Bodem Beweging, een vereniging die enkele jaren lang vreedzaam actie gevoerd heeft om zo de dialoog te zoeken met de vertegenwoordigers van de NAM en politiek Den Haag. Echter ondanks deze inspanningen blijft men vanuit de politiek en de NAM de zorgwekkende situatie stelselmatig negeren. Dit was reden voor de Groninger Bodem Beweging om een oproep te doen om een radicalere koers te gaan varen om zo toch te proberen gehoord te worden. Hier werd afgelopen zondag gehoor aan gegeven toen de actiegroep “Schokkend Groningen” overging tot de bezetting van een NAM locatie op ´t Zand en bij Leermens, als een uitgesproken protest tegen de uiterst starre houding van de Nederlandse regering, en met name Minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hiermee eisen de bewoners van de risicogebieden hun rechten op tegen een overheid die enkel aan winstmaximalisatie denkt en daarmee haar eigen burgers in gevaar brengt.

De politie probeerde bij ´t Zand de toegestroomde demonstranten er van te weerhouden het terrein van de NAM te bezetten. Een actievoerder wist echter door de blokkade te breken, maar werd later in de middag gearresteerd. Andere actievoerders wisten de politiebus waarin hij werd vastgehouden nog enkele uren tegen te houden. Uit solidariteit met de arrestant hebben de actievoerders nog tot zijn vrijlating geprotesteerd bij een andere NAM locatie in Leermens. “Zolang de gaskraan open blijft, maar we geen geld krijgen ter compensatie, gaan we door”, meldde een actievoerder. “Als een van ons het terrein op kan komen, kunnen anderen dat ook. Meneer Kamp kan zijn borst natmaken.” Bij de NAM locatie Westeremden is later op de avond het hek doorgeknipt en zijn de gaskranen dichtgedraaid.

Het is overduidelijk dat de Nederlandse overheid enkel aan korte termijn winsten en corporate belangen denkt, dit ten koste van de lokale bewoners van de Noordelijke provincies. Hun woede is dan ook volkomen terecht en begrijpelijk. Naarmate er niets aan de situatie veranderd zal er ongetwijfeld meer en radicaler verzet volgen. De regering in Den Haag, met al haar politiemacht en repressie, zal radeloos staan tegenover een woedende menigte die bereid is om voor hun rechten als mens te vechten. Het verzet in Groningen roert zich en mag een inspirerend voorbeeld zijn voor de rest van Nederlanden en allen die door de corrupte politieke elites in Den Haag genegeerd en uitgebuit worden.

Eerst de mensen, niet de winst!

 

Keltische_knoop

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s